Contractes Intel·ligents

Contractes Intel·ligents

Contractes Intel·ligents Per entendre els contractes intel·ligents, primer hem de recordar què significa un contracte. Un contracte no és més que un acord entre dos o més parts, un entorn on es defineix el que es pot fer, com es pot fer, què passa si alguna cosa no es...