Contractes Intel·ligents

Per entendre els contractes intel·ligents, primer hem de recordar què significa un contracte. Un contracte no és més que un acord entre dos o més parts, un entorn on es defineix el que es pot fer, com es pot fer, què passa si alguna cosa no es fa. És a dir, unes regles de joc que permeten a totes les parts que ho accepten entendre en què consistirà la interacció que realitzaran.

Serveis de Sector Públic

Apostes: dues parts poden realitzar apostes comptant amb la seguretat d’un contracte per a la cancel·lació dels diners acordats sense necessitat d’intermediaris.

Votacions: el contracte realitza una validació dels criteris del votant, registra el vot i inicia les accions acordades, com determinar quin va ser el vot majoritari.

Propietats intel·lectuals: cases, actuacions, cel·lulars, etc., tot el que pugui ser connectat a internet es considera una propietat intel·lectual i poden ser venuts o llogats de manera automàtica amb l’ajuda d’un Contracte Intel·ligent.

Serveis de Salud

Historials mèdics electrònics: aquests contractes intel·ligents permetran que metges i proveïdors tinguin un senzill accés als expedients mèdics dels pacients, després d’arribar a aquest acord entre les parts.

Accés a informació sanitària de la població: moltes organitzacions de recerca sanitària podran conèixer dades personals de pacients als qui, a través del contracte, se li realitzaran micropagaments.

Seguiment de l’estat de salut: es pot realitzar un seguiment de les accions realitzades als pacients entorn de la seva salut a través d’Internet of Things; mentrestant, els contractes generen recompenses que estan basades en fets.

contractes intel·ligents

Contractes vs Contractes Intel·ligents

Fins ara els contractes han estat documents verbals o cars documents escrits. Aquests documents estan subjectes a les lleis i jurisdiccions territorials, i a vegades requereixen de notaris. És a dir, més costos, temps i tercers que intervenen en el procés. A causa d’això, no són accessibles per a qualsevol persona. I això no és el pitjor: els continguts dels contractes poden estar subjectes a la interpretació.

En canvi els contractes intel·ligents sòn capaços d’executar-se i fer-se complir per si mateix, de manera autònoma i automàtica, sense intermediaris ni mediadors. Eviten el llast de la interpretació al no ser verbal o escrit en els llenguatges que parlem. Els smart contracts es tracten de “scripts” (codis informàtics) escrits amb llenguatges de programació. Això vol dir que els termes del contracte són pures sentències i comandos en el codi que el forma.

Què Ofereixen?

Un smart contract té validesa sense dependre d’autoritats. Això es deu a la seva naturalesa: és un codi visible per tots i que no es pot canviar en existir sobre la tecnologia blockchain. Això li confereix un caràcter descentralitzat, immutable i transparent.

Menor Risc d'Execució

El procés d’execució és immutable i descentralitzat, per tant no existeix el risc de manipulació, incompliment o equivocació de la gestió d’aquest contracte.

Estalvi de Recursos

El contracte resideix en un tall de codi. Una mena de script que evalua si les dos parts del contracte encaixen o no.

Major Precisió

L’automatització del sistema no sols proporciona rapidesa sinó major fiabilitat. No es produeixen errors en la transacció.